Направление

Счетоводна кантора ЕКСПЕРТ е регистрирано счетоводно предприятие, специализирано в обслужването на компании в различни сфери на стопанския живот като:

  • Производство на хранителни стоки, мебели и промишлени изделия
  • Внос и износ на продукция, стоки и материали
  • Търговия на едро и дребно
  • Строителство и строителни услуги
  • Селско стопанство
  • Всички видове услуги. Разни

Поради бързото развитие на информационните технологии в икономическата област ние се стремим да предлагаме на всеки клиент компетентна помощ за подобряване на взаимовръзките във всички отдели на фирмата.

Предлагаме решения при избор на периферна техника, внедряване на софтуер според индивидуалните особености.

Ние се ангажираме с изграждането на счетоводната политика, организацията и управлението на фирмата. Съобразяваме нашите услуги с индивидуалните изисквания на клиента, спецификата на бизнеса му и законовата уредба.