Направление
 
Счетоводна кантора “ ЕКСПЕРТ “ е специализирана в обслужването на фирми в регион Стара Загора.
Нашата дейност е с универсална насоченост. Работим с цялата гама програмни продукти “ Microinvest”. Чрез тях обхващаме различни сфери на стопанския живот, като :
 
Производство на хранителни стоки, мебели и промишлени изделия.
Внос и износ на продукция, стоки и материали.
Търговия на едро и дребно.
Строителство и строителни услуги.
Селско стопанство.
Всички видове услуги.
Разни.
 
Поради бързото развитие на информационните технологии в икономическата област ние се стремим да предлагаме на всеки клиент компетентна помощ за по- добряване на взаимовръзките във всички отдели на фирмата.
Предлагаме решения при избор на периферна техника, внедряване на софтуер и развитието на икономическите процеси според индивидуалните особености и насоченост на клиента.
Ние се ангажираме с изграждането на счетоводната политика, организацията и управлението на фирмата.
 
Всички услуги съобразяваме с индивидуалните изисквания на нашите клиенти, спецификата на бизнеса му и законовата уредба.© Copyright 2009 Microinvest