Добре дошли!

Счетоводна кантора “ ЕКСПЕРТ “ е създадена през 1993 година в Стара Загора. В предмета на дейност основен дял имат счетоводните услуги с направление данъчна и осигурителна проблематика. Ние сме едни от първите фирми във Стара Загора занимаващи се със счетоводно обслужване.

През изминалите години натрупахме опит в преодоляването на несъответствията в нормативната уредба и разрешаването на дънъчни, осигурителни и счетоводни казуси. За развитието на счетоводната професия като професия с голяма обществена значимост сега и за в бъдеще се стремим да бъдем в помощ на колеги в бранша. Член сме на Съюза на счетоводителите в България. За пълното счетоводно обслужване и качествена защита на интересите на нашите клиенти работим с висококвалифицирани специалисти и сътрудници в сферата на одита, данъците и правото.

От месец август 1996 г. сме официалн представител на фирма Микроинвест ООД. От тогава до настоящия момент имаме над 2500 клиенти. Стремим се да предложим софтуерни решения за управление и контрол, адаптирани към бизнеса на отделния клиент. Обслужваме клиенти от Стара Загора и областите около нея.

В голямото многообразие на услуги в икономическата сфера Счетоводна Кантора “ ЕКСПЕРТ “ е профилирана в следните направления:

Счетоводно обслужнане с висока степен на прецизност и качество.
Услуги насочени към изграждане на правилно функциониращ офис.
Предлагане на обосновани и мотивирани цени.
Всичко това събразено с индивидуалността на клиента.© Copyright 2009 Microinvest